13.máj 2015 Americká premiéra v New Yorku

Hudec Invite 5

13. máj 2015, New York

V spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v New Yorku a so Spoločnosťou pre vedu a umenie (Czechoslovak Society of Arts and Sciences) sa konala projekcia filmu v Bohemian National Hall na východnej 73.ulici.

Dokument sa stretol s veľkým záujmom Slovákov a Čechov žijúcich v New Yorku. Po skončení filmu dlho diskutovali s režisérom a producentkou a mnohí neodbytní diváci pokračovali v neformálnom rozhovore ďalej. Pýtali sa nielen na osobné príbehy amerických letcov a Slovákov, vzťahy, ktoré medzi nimi vznikli, ale boli zvedaví aj na to, ako sa Slovensko vyrovnáva so svojou s temnou minulosťou satelitu nacistického Nemecka.

s konzulkou diskusia diskusia 1