20. máj 2015 Chicago, štát Illinois

klas   plagat 

 20.máj 2015

Chicago, štát Illinois

V historických priestoroch Klas Restaurant, na 5734 West Cermak Road sa konala projekcia filmu pri dobrom českom pive. Celý priestor je vlastne múzeom s množstvom zbierkových predmetov a dobovým nábytkom,

(Czechoslovak Heritage Museum). Dýchla na nás história 30-tych rokov, kedy žila v Chicagu veľká komunita Čechov a Slovákov. Dokonca aj starosta Chicaga, Antonin Cermak, bol pôvodom Čech. Na projekcii sa o.i. zúčastnili zástupcovia amerických vojnových veteránov, Češi a Slovaci z Masarykovej českej školy, filmoví pracovníci, Susan Marcinkus, producentka a režisérka slovenského pôvodu atď.

sala klas suzan

18.máj 2015 Projekcia filmu v Johnstowne, štát Pensylvánia

muzeum

18.máj 2015  Projekcia filmu v Johnstowne, štát Pensylvánia

V priestoroch Flood Museum v Johnstowne sa pre veľký záujem konali dve projekcie za sebou. Po každom premietaní prebehla diskusia s divákmi. Väčšinu publika tvorili potomkovia slovenských vysťahovalcov. Najmladší účastník besedy sa živo zaujímal o Slovenské národne povstanie a neustále nám kládol nové a nové otázky. Vznikla vtipná situácia: rodičia sa ho snažili zastaviť, ale sa nedal, pokračoval ďalej. Ohromil nás rozsahom poznania slovenskej histórie.

sala diskusia najml. diskuter

Akcia sa konala pod záštitou pána Roberta J. Eyera, riaditeľa Wessel Company,  Johnstown Area Heritage Association a jej riaditeľa Richarda Burkerta, a Daniela Kishu, Slovak Import Company.

diskusia 2

17. máj 2015 VETERAN SHOW CLEAR CHANNEL

11214334_10203909622651885_4448647305621468959_n

17. máj 2015

VETERAN SHOW CLEAR CHANNEL

V Youngstowne režisér poskytol 30 minútový rozhovor v priamom prenose redaktorovi rádia Clear Channel Johnovi P. Brownovi III v špecializovanom vysielaní pre veteránov. Po skončení vysielania nám povedal: „Bolo to veľmi zaujímavé a poučné“.  My sme si zas uvedomili, ako si Američania vážia svojich vojnových veteránov, dokonca majú svoj vlastný program v rádiu. To sa u nás stať nemôže. Náš nezáujem   je mrazivý.

interwiev

16. máj 2015 Výstava fotografii a premietanie filmu v meste Youngstown, štát Ohio

  sala

 

 

 

 

 

16. máj 2015
Výstava fotografii a premietanie filmu v meste Youngstown, štát Ohio
V spolupráci so Slovak Cultural Association of the Mahoning Valley a The Slavic Student Association at Youngstown State University bola inštalovaná výstava s názvom Neznámi hrdinovia/ The Final Mission v priestoroch presbyteriánskom kostola, kde sa súčasne premietal aj film. (The First Presbyterian Church Community Room.)

V kinosále boli okolo stien rozložené fotografické panely amerických letcov a ich slovenských záchrancov, ktoré si diváci pred filmom, ale aj po ňom, so záujmom pozreli. Stretnutie prebehlo vo veľmi srdečnej atmosfére s nekonečným množstvom otázok týkajúcich sa najmä výroby filmu a slovensko-amerických vzťahov. Zistili sme, že ľudia v Youngstowne si uchovávajú mnohé zvyky svojich predkov a zaujíma ich dianie v krajine, odkiaľ prišli ich rodičia a starí rodičia.

vystava premietanie

Pre tvorcov mala celá akcia dojímavú dohru. Stali sme sa čestnými členmi Slovak Cultural Association of the Mahoning Valley.

dekret

cestni celnovia

Pani Lorette Ekoniak, predsedníčke spolku, patrí veľká vďaka za to, že sa akcia vydarila a že sme mali príležitosť spoznať úžasných, láskavých ľudí. Dali nám pocítiť svoju vďačnosť, že sme ich navštívili v meste, tak vzdialenom od amerických kultúrnych centier.

loretta

                                                                                 uprostred Loretta Ekoniak 

13.máj 2015 Americká premiéra v New Yorku

Hudec Invite 5

13. máj 2015, New York

V spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v New Yorku a so Spoločnosťou pre vedu a umenie (Czechoslovak Society of Arts and Sciences) sa konala projekcia filmu v Bohemian National Hall na východnej 73.ulici.

Dokument sa stretol s veľkým záujmom Slovákov a Čechov žijúcich v New Yorku. Po skončení filmu dlho diskutovali s režisérom a producentkou a mnohí neodbytní diváci pokračovali v neformálnom rozhovore ďalej. Pýtali sa nielen na osobné príbehy amerických letcov a Slovákov, vzťahy, ktoré medzi nimi vznikli, ale boli zvedaví aj na to, ako sa Slovensko vyrovnáva so svojou s temnou minulosťou satelitu nacistického Nemecka.

s konzulkou diskusia diskusia 1